Michiel Ligtenberg (1959; getrouwd en 3 kinderen)

Heeft tot 1987 diverse (management) functies in de retail vervuld, waarna hij is gaan werken voor de NHTV Internationale hogeschool Breda als bemiddelaar voor de uitstroom van afgestudeerden naar het werkveld toerisme en recreatie. In die periode was hij ook de uitgever van een nationale vacaturekrant voor genoemde industrie met een wekelijkse oplage van ca. 2500 exemplaren. Sinds 10 jaar is Michiel nu zelfstandig adviseur en headhunter voor de gehele Nederlandse toeristische- en gastvrijheidindustrie.

publicaties
Als auteur heeft hij een tweetal publicaties op zijn naam:
  • functies in toerisme, recreatie en vrijetijd (1996), een naslagwerk voor werkzoekenden in deze industrie
  • de gastvrijheidindustrie, visies en verwachtingen van topmanagers (2004), waarin op basis van interviews met 32 opinieleiders uit deze branche een beeld wordt geschetst van de organisaties, marktontwikkelingen en trends. 

overig
In de laatste jaren is Michiel lid geweest van de Adviescommissie voor werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie, in opdracht van Ministerie van Economische Zaken en was hij bestuurder van de beroepsvereniging voor de gastvrijheidindustrie HSMAI.

Algemeen Introductie Publicaties Referenties Inschrijven Contact